Rol Wmo-raad

De Wmo zal mensen in staat stellen om met elkaar te gaan samenwerken.

Via de adviesraad kunnen inwoners reacties geven over het beleid dat ontwikkeld wordt op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning en hun ervaringen met dat beleid. De Wmo-raad bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een secretaris en 15 leden, samen een brede vertegenwoordiging van de inwoners uit de gemeente Tiel. De leden zijn betrokken bij het werkterrein van de Wmo en doelgroepen, vrijwilligers, mantelzorgers, jeugd, mensen met een beperking en cliënten geestelijke gezondheidszorg.
Als Wmo-raad willen wij ons graag voor u inzetten, als klankbord voor alle mensen die hulp nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Dat wil niet zeggen dat wij al uw zaken kunnen oplossen, maar wij hopen dat dit zal leiden tot een goede en adequate zorgverlening aan de inwoners van onze gemeente.

Zorg samen & Zorgzamer, maar …….
Wij kunnen niet zonder uw inbreng!

De Wet maatschappelijke ondersteuning
Meer dan huishoudelijk hulp alleen.

De Wmo is een wet waarbij de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke ondersteuning. Dit omvat verschillende activiteiten waarbij het mogelijk wordt gemaakt dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig mee kunnen blijven doen in onze samenleving. Dit is voor iedereen een belangrijke wens en gaat om zelfredzaamheid. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden met vrijwilligerswerk en mantelzorg, maar ook met goede informatie en advies, opvoedingsondersteuning en huishoudelijke hulp.

Wmo-adviesraad: oren en ogen voor de gemeente

Pagina in Word