Vacatures

Wie zoeken wij?

Voor de Wmo-raad zijn wij op zoek naar enthousiaste burgers die met elkaar een bijdrage willen leveren aan het sociaal maatschappelijk beleid in de gemeente Tiel. In de Wmo-raad willen wij een goede afspiegeling van de Tielse samenleving vormen. Jong én oud, met én zonder beperking, allochtoon én autochtoon.

De algemene profielschets van leden van Wmo-raad:

Leden die als vrijwilliger in aanmerking komen voor de Wmo-raad voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

 • u bent enthousiast en heeft zin om een bijdrage te leveren aan het sociaal maatschappelijke beleid in de gemeente Tiel:
 • u behoort tot de hieronder genoemde groepen of heeft hier een sterke betrokkenheid bij;
 • u woont in de gemeente Tiel;
 • u hebt een netwerk waardoor u (veel) signalen krijgt uit de samenleving en niet alleen hoeft uit te gaan van eigen ervaring;
 • u kunt goed luisteren en heeft de vaardigheid om goede vragen te stellen;
 • u bent aanwezig op de vergaderingen en leest de toegezonden stukken;
 • u kunt goed samenwerken met de andere vertegenwoordigers van organisaties binnen de Wmo-raad en neemt geen concurrentiepositie in naar andere leden;
 • u kunt informatie aanbrengen, op waarde schatten, samenhang zien en aanbrengen, om uiteindelijk tot een goed advies te komen;
 • u beschikt over een positief-kritische houding;

In de selectie van de leden onderscheiden wij de volgende gebruikersgroepen.

 • Senioren
 • Mensen met een beperking
 • Allochtonen
 • Wijkbewoners
 • Jeugd en jongeren
 • Kerken/Moskeeën
 • Leden van cliëntenraden
 • Chronisch zieken
 • Mantelzorgers
 • Vrijwilligers
 • Cliënten geestelijke gezondheidszorg

Per groep worden één of meer vertegenwoordigers geselecteerd.

Aandachtspunt:

Ieder lid moet ( indien voorhanden) wel contacten onderhouden met zijn / haar achterban, problemen meenemen van/naar het platform, maar moet binnen de Wmo-raad zelfstandig kunnen werken zonder ruggespraak. Meebeslissen in de vorm van adviseren betekent ook het meedragen van beslissingen en dus verantwoording voor het advies kunnen en durven afleggen naar een eigen achterban. Hij/zij treedt niet op als vertegenwoordiger van een (bestaande) belangenorganisatie of adviesraad, maar mag er wel uit voortkomen. Daarom is het van belang dat binnen de Wmo-raad ruimte is voor leden die in grote lijnen de uitvoeringspraktijk van de Wmo door eigen of werkervaring kent.

Voor meer informatie of om uw belangstelling kenbaar te maken, kunt u contact opnemen met de heer G.H. Gerrits, secretaris Wmo-raad, tel: 06 – 45159698. U kunt ook een email sturen naar secretaris@wmoraadtiel.com.