Vacature Wmo-raadslid

Wat is de Wmo-raad?

De Wmo-raad is het wettelijk adviesorgaan dat het gemeentebestuur De raad adviseert over alles wat te maken heeft met gezondheid en kunnen deelnemen aan de samenleving. De raad wordt gevormd door tien tot twintig inwoners van de gemeente Tiel. Samen hebben die een zo goed mogelijk beeld  van hoe verschillende groepen in de samenleving door het gemeentelijk beleid worden beïnvloed: jong en oud, met en zonder beperking, allochtoon en autochtoon.

Wat doet de Wmo-raad?

Die brengt geschreven adviezen uit over voorgenomen beleid van de gemeente of over onderwerpen, waarvan de Wmo-raad denkt dat de gemeente daar extra aandacht aan zou moeten schenken.

De Wmo-raad baseert zijn adviezen op de kennis van de Wmo-raadsleden, aangevuld met informatie afkomstig uit publicaties en van de inwoners van de gemeente. Voor dat laatste is het van belang dat Wmo-raadsleden gevoed worden vanuit hun eigen netwerken.

Wat vraagt dat van de leden van de Wmo-raad?

Zij moeten zich inleven in de problemen van de mensen zelf die kampen met ziekte of persoonlijke belemmeringen en ook in hun omgeving. Daarvoor moeten ze samen oplossingen bedenken die binnen de mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de gemeente liggen. En vervolgens moeten die oplossingen op logische en heldere wijze worden verwoord.

Hoe werkt dat praktisch?

Het gemeentebestuur vraagt over nieuw beleid op het terrein van zorg en participatie om advies en zendt daartoe de concept-beleidsstukken aan de Wmo-raad. De secretaris zorgt dat die via e-mail bij de leden van de raad komen en dat de adviesaanvraag op de agenda van de maandelijkse vergaderingen worden geplaatst. Tijdens die vergadering kunnen de Wmo-raadsleden een eerste reactie geven op het onderwerp. We kijken welke leden bij de opstelling van een conceptadvies betrokken willen zijn. Over het algemeen wordt zo’n concept vervolgens via de mail ter becommentariëring aan de overige leden voorgelegd en als er geen fundamentele verschillen van inzicht zijn, wordt het vervolgens aan de gemeente gezonden.

Het college van burgemeester en wethouders zendt het advies samen met de beleidsstukken aan de raadsleden en indien het advies niet wordt overgenomen, geeft het college van B&W aan wat daarvoor de motivatie is.

Wat kost dat en wat levert het op?                          

Het kost vooral tijd. Een maal per maand  wordt, op een dinsdagavond, een  vergadering gehouden. Aan voorbereidingstijd kost dat ook enkele uren. Ervan uitgaande dat een Wmo-raadslid aan één conceptadvies per maand meewerkt, komen de uren die daarmee gemoeid gaan erbij. Dat is ook ongeveer zes tot acht uur. Daar staat dan een vaste vrijwilligersvergoeding tegenover. Die bedraagt € 50 per maand waarin een vergadering is bijgewoond. En natuurlijk de voldoening van het samen werken aan een betere situatie voor mensen in Tiel, die te maken hebben met ziekte of een andere persoonlijke belemmering.

Meer weten of aanmelden?

G.H. Gerrits, secretaris Wmo-raad, tel: 06 – 45159698.

U kunt ook een email sturen naar secretaris@wmoraadtiel.com.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s