Vergaderingen 2019

In 2019 staan op de volgende data de vergaderingen gepland in de Daalderopzaal:

  • dinsdag 29 januari 2019
  • dinsdag 26 februari 2019
  • dinsdag 26 maart 2019
  • dinsdag 30 april 2019
  • dinsdag 28 mei 2019
  • dinsdag 25 juni 2019
  • dinsdag 27 augustus 2019
  • dinsdag 24 september 2019
  • dinsdag 29 oktober 2019
  • dinsdag 26 november 2019

De vergaderingen van de Wmo-raad Tiel zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats in het Gemeentehuis van Tiel, Ambtmanstraat 13. Wij stellen het zeer op prijs als u van tevoren contact met ons opneemt wanneer u een vergadering wilt bijwonen. U kunt contact opnemen met ons secretariaat via secretaris@wmoraadtiel.com of telefonisch via 0645159698.