Vergaderingen 2020

In 2020 zijn op de volgende data de vergaderingen gepland in de Daalderopzaal:

 • dinsdag 28 januari 2020
 • dinsdag 25 februari 2020 agenda opvragen
 • dinsdag 31 maart 2020
 • dinsdag 28 april 2020
 • dinsdag 26 mei 2020
 • dinsdag 30 juni 2020
 • dinsdag 25 augustus 2020
 • dinsdag 29 september 2020
 • dinsdag 27 oktober 2020
 • dinsdag 24 november 2020
 • dinsdag 29 december 2020

De vergaderingen van de Wmo-raad Tiel zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats in het Gemeentehuis van Tiel, Ambtmanstraat 13. Wij stellen het zeer op prijs als u van tevoren contact met ons opneemt wanneer u een vergadering wilt bijwonen. U kunt contact opnemen met ons secretariaat via secretaris@wmoraadtiel.com of telefonisch via 0645159698.