Wat doen wij

Met welke vragen kunt u bij ons terecht?

De Wmo-raad is er voor mensen die hulp nodig hebben om te kunnen blijven meedoen in de samenleving. Wij horen graag uw opmerkingen, wensen en vragen om uw belangen goed te kunnen behartigen bij de gemeente. U kunt bij ons terecht met vragen en opmerkingen over wonen, welzijn en zorg.

Hierbij kunt denken aan vragen over bijvoorbeeld:

  • Voorzieningen, zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven functioneren.
  • Gezondheidszorg of burenhulp in de wijk.
  • Aanpassingen aan de eigen woning, huishoudelijke hulp en andere voorzieningen om langer zelfstandig te blijven wonen.
  • Hulp van mantelzorgers en vrijwilligers.
  • Jeugdzorg, hulp bij het opvoeden.
  • Samenwerking tussen verschillende instanties in de gemeente Tiel.
  • Aanvragen van voorzieningen.

De vergaderingen van de Wmo-raad zijn openbaar.

NB. De Wmo-raad behandelt geen individuele aanvragen, maar heeft een signaalfunctie naar de betreffende instanties.

Als u vragen of opmerkingen hebt, kunt u ons bereiken door een mail te sturen naar mevrouw I. Laduc –  info@wmoraadtiel.com of via het contactformulier

Pagina in Word